Zemědělské pozemky Soustov, Struhadlo

Číslo inzerátu
118
Typ inzerátu
prodej
Kategorie nemovitosti
pozemek
Okres
Klatovy

Cena
nabídněte


Další údaje

Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky:
- pozemek parc. č. 109 o výměře 4891 m² - trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 110 o výměře 4640 m² - trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 112 o výměře 284 m² - ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemek parc. č. 117/3 o výměře 127 m² - trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 117/16 o výměře 118 m² - trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 486/11 o výměře 362 m² - ostatní plocha – silnice,
vše v k.ú. Struhadlo, zapsáno na LV 581 pro k.ú. Struhadlo, obec Bezděkov, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy,
- pozemek parc. č. 995 o výměře 4789 m² - orná půda,
v k.ú. Soustov, zapsáno na LV 388 pro k.ú. Soustov, obec Dlažov, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.
Pozemky vhodné i pro budoucí výstavbu.
Prodej zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny. Prodej pouze jako celek.